YÜCEL KAYAOĞLU - ANKARA

AK Parti’nin çalışmalarını sürdürdüğü anayasa taslağında, siyasi partilerin kapatılmasının zorlaştırılmasına yönelik hükümler de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da zaman zaman başkanlık ettiği 130 maddelik anayasa taslağı toplantılarında, siyasi partilerin kapatılmasına yönelik hükümler de ele alındı. Edinilen bilgilere göre, siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin geçmişte de gündeme gelen ancak Meclis’ten geçirilemeyen düzenlemeler üzerinden değerlendirmeler yapıldı. 

Toplantılarda, anayasanın 68 ve 69’uncu maddelerindeki siyasi partilerle ilgili hükümlerin sadeleştirilmesi ve kapatılmalarının zorlaştırılması gündeme geldi. Buna göre siyasi partilerin sadece terör gerekçesi ile kapatılması önerildi. Bu öneri hayata geçerse ‘tüzük ve programları ile eylemlerinin eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine aykırı olması’ partilerin temelli kapatılmasında gerekçe olamayacak. Böylece geçmişte Refah Partisinin yanı sıra AK Parti’ye de ‘Laiklik karşıtı eylemler’ sebebiyle açılan kapatma davalarının önü kesilecek. Mevcut anayasada, laiklik karşıtı eylemler de siyasi partilerin kapatılmasına gerekçe olarak sayılıyor. AK Parti’nin yeni taslağında ise bir partinin kapatılması için terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olması, terörü ve terörizmi desteklemesi şartı aranacak.

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

Mevcut anayasada yer alan temel hak ve özgürlüklerle ilgili dağınık bir şekildeki hükümler de yeni taslak ile tek başlık altında toplanıyor. AK Parti kaynakları “Bu maddelerde geçen hükümler daha kısa ve net bir şekilde tanımlanıyor. Temel hak ve özgürlüklerin kullanımında ‘Ama’ ile devam eden cümleler sınırlandırılıyor” değerlendirmesini yaptı.

Çağa uygun anayasa geliyor Çağa uygun anayasa geliyor Anayasa için yeni bir Bilim Kurulu ekibi oluşturulurken, ayrıntılar da netleşmeye başladı. Yapay zekânın gireceği anayasada kılık kıyafete güvence getirilecek, sosyal medya ve internet hakları korunacak.

AK Parti'nin yeni anayasa taslağı: İyileştirilmiş başkanlık sistemi AK Parti'nin yeni anayasa taslağı: İyileştirilmiş başkanlık sistemi AK Parti, yaz boyu sürdüreceği yeni anayasa çalışmaları kapsamında, yasama ve yürütme ilişkilerini masaya yatırdı. Cumhurbaşkanının kararname yetki çerçevesinin yeniden belirlenmesi, gensoru ve güvenoyu gibi seçeneklerle Meclis’in denetim yetkisinin artırılması gibi formüller üzerinde duruluyor.