Macar Kültür Merkezinde açılan “Budapeşte’deki İstanbul - 19. Yüzyılın Sonu Budapeşte’sinde Masalsı Şark’ın Yansımaları” adlı sergi, Budapeşte’de 1896-1897 arasında faaliyet gösteren ‘Budapeşte’deki İstanbul’ adındaki merkezin bilinmeyen hikâyesini anlatıyor.  Sergide yeni araştırmalar neticesinde ortaya çıkarılan arşiv malzemeleri ve planlar, anma sikkesi ve reklam, poster gibi görsel malzemeler yer alıyor. 1896 senesinde mimar Károly Gerster tarafından tasarlanan ‘Budapeşte’deki İstanbul’ adlı bina kompleksi, şehrin meşhur oryantalist mimari örneklerinden biriydi. İstanbul binasını taklit etmeye çalışarak yapılan bina uzun ömürlü olamamış, açılış yılının ardından iflas edip kapanmış.