MURAT ÖZTEKİN

Salt Beyoğlu’nda açılan “İmparatorluklar Arasında, Sınırlar Ötesinde” sergisi, Transilvanya kökenli Köpe ailesine ait yüzlerce fotoğraf, ses kaydı, karikatür ve belgeden meydana getirildi. Nefin Dinç, Erol Ülker ve Lorans Tanatar Baruh tarafından hazırlanan sergi, Meşrutiyet, I. Dünya Savaşı ve mütareke devirlerine dair detaylı arşiv kayıtlarıyla görsel bir tasvir sunuyor. Bir aile tarihinden yola çıkarak 19. yüzyıldan 20. yüzyıla, imparatorluktan ulus devlete geçişte sınırların belirsizliğine, kimliklerin değişkenliğine ve hayatların devingenliğine dikkat çekiliyor. “İmparatorluklar Arasında, Sınırlar Ötesinde” sergisi 27 Aralık’a kadar çeşitli pandemi tedbirleri altında Salt Beyoğlu’nda görülebilecek.