Pittsburgh Üniversitesi Meme Cerrahisi Ana Bilim Dalı Klinik Araştırmalar Direktörü Prof. Dr. Atilla Soran başkanlığında gerçekleştirilen ve Türkiye ile ortak yapılan bir çalışma, meme kanserinin başka organlara yayılımının (metastaz) engellenmesi için umut oldu.  ABD'denin prestijli tıp dergisi Clinical Breast Cancer da yayınlanan çalışma, bazı tümör genlerinin organ yayılımına sebep olabileceği ve bu tümör genlerinin tespit edilip baskılanması ile tedavide başarı elde edilebileceğini gösterdi.

Türkiye’deki kanser merkezlerinde meme kanseri tedavisi gören Türk hastaların da içinde bulunduğu bir grupla tümör genetiğine yönelik bir çalışma yaptıklarını anlatan Prof. Dr. Soran,  meme kanserinde Türklere özel genlerin tespit edildiğini söyledi. Bu ortak çalışmada Türkiye’de takip edilen 41 hastanın kemik, akciğer, karaciğer ve beyin gibi organlarına yayılmış kanserlerde kanser genlerine bakılarak Türkiye’deki hastalar için farklı bir tümör gen profili olup olmadığının araştırıldığını belirten Prof. Dr. Soran,  “Araştırmada 79 tümör geni ve 1369 mutasyonu hedefleyen özel bir araştırma tekniği ile tümör hücrelerinin DNA dizilimine bakıldı. Türk hastalarda 38 farklı tümör geninde 59 farklı değişim bulundu. Bunların 8 tanesinin klinik olarak önemli olduğu ve tedavide yol gösterici olabileceği ortaya konuldu. Türk hastalarda genel araştırmalardan farklı olarak bazı tümör genlerinin organ yayılımına sebep olabileceği ve bu tümör genlerinin tespit edilip baskılanması ile tedavide başarı elde edilebileceği gösterildi” dedi.

TEDAVİ PROTOKOLLERİ DEĞİŞEBİLİR

Son yaptıkları araştırmanın meme kanseri tedavisinde yeni ufuklar açabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Soran, “Bu araştırma, özellikle uzak organa yayılmış kanseri olan Türk hastalarının tümör genlerinde ortaya konan değişikliklerin tedavide yeni ilaçların önünü açabileceğini destekliyor. Son 10 yılda Türkiye’den veya Türkiye ile ortak yaptığımız çalışmalarla ileri evre meme kanserinde dünyaya önemli katkılarda bulunduk. Bu son çalışmamız tedavi protokollerini değiştirebilir” diye konuştu.

DÖRT KANSERDEN BİRİ NÜKSEDİYOR

Erken evre meme kanseri olan hastaların yaklaşık yüzde 25’inde tedavi sonrasında kanserin yeniden nüksedebileceğini söyleyen Prof. Dr. Atilla Soran “Metastaz yapan yani organlara yayılan ileri evre meme kanserinde hastalara cerrahi, kemoterapi, hormonoterapi, immunoterepi ve radyoterapi gibi tedaviler yapılıyor. Hastalar geri kalan hayatlarını ilaçların yan etikleri veya kanserin yayılımı ile ortaya çıkan problemlerle idame ettiriyor” dedi. 

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ PLANLANIYOR

Yaşanan bölge ve etnik kökene göre meme kanserine yakalanma ve ölüm oranlarının değiştiğini söyleyen Prof. Dr. Soran, “Çalışmalarımızda meme kanserinde etkili genleri ortaya çıkarıyoruz. Bu bilgiler tedavide önem kazanıyor. Genetik olarak yeni nesil sıralama (Next generation sequencing) metotları kullanılarak kişiye özel tedaviler planlayabiliyoruz. Hastaya kemoterapi yerine bu genler üzerinde etkili olan ilaçları verebiliyoruz ” dedi.