Son bir yılda verem teşhisi koyulan hasta sayısının azaldığına dikkat çekilen açıklamada; bunun sebeplerinin başında Covid-19 korkusu yüzünden hastaların sağlık kurumlarına başvurmaması ya da sağlık kurumlarının Covid-19 dışındaki hastalara yeterli zaman ayıramamasının geldiğine dikkat çekildi. Açıklamada “2020 yılı verileri ile 2019 yılı verilerinin karşılaştırıldığı çalışmalarda verem savaş dispanserlerinde yapılan muayene sayısı, korumaya alınan kişi sayısı, yapılan temaslı muayene sayısı ve bakteriyolojik inceleme sayıları yaklaşık yüzde 40, yeni kayıt edilen tüberkülozlu hasta sayısı ise yüzde 26 oranında azalmıştır” denildi. Uzmanlar, özellikle tüberküloz hasta yükünün fazla olan ülkelerde Covid-19 salgınının etkisinin kalıcı olabileceğini ifade ediyor.