ÖMER TEMÜR

Yüksekte çalışan herkesin güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirilen Akıllı Kanca’nın 2021’de ticari ürün olarak önce Türkiye’de pazara sunulması, ardından global pazarlara açılması hedefleniyor. Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, projeye start-up platformu “grow” aracılığıyla yatırım yapacaklarını belirterek "Bosch, çalışanlarını bir araya getiren, çeşitlilik kültürünü destekleyen, ortak fikir geliştirme ve hayata geçirme sürecini yeniden tanımlayan grow platformunu hayata geçirdi. Platformun amacı, Bosch için iş kollarına yeni bakış açıları katabilecek bir ürün portföyü ya da yeni bir iş kolu oluşturmak. Dünya genelinde sekiz inovasyon merkezi ile Bosch bünyesinde bir kuluçka merkezi olarak faaliyet gösteren grow, şirket içindeki girişimcileri kurum içerisinde girişimci olarak davranmaya teşvik ediyor. Türkiye’de bu platformun ilk yılında ekiplerimizin gösterdiği büyük başarı bizi çok mutlu etti” diye konuştu.