Tedbirlerden bazıları şöyle:
¥ Temizlik ve hijyen kurallarına riayet edilecek. Bu konuda okul duvarlarına bilgilendirici afişler asılacak.
¥ İki yaş üzeri öğrenciler maske takacak.
¥ Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları temin edilecek.
¥ Şartların uygun olması hâlinde sınıflarda en fazla 15 öğrencinin bulunması sağlanacak.
¥ Okullara ziyaretçi alınmayacak.
¥ Sınıflarda oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde olmayacak, çapraz oturma planı uygulanacak, öğrenciler sürekli aynı yerde oturacak.
¥ Sınıfta yüksek sesle aktivite yapılmayacak, öğrenciler mümkünse aynı sınıflarda ders görecek ve teneffüslere sınıflar arasında sırayla çıkılacak.
¥ Öğrenciler, yemeklerini kumanya şeklinde, sınıflarda aynı grup içinde yiyecek.
¥ Öğrencilerle bir metreden yakın temas olanlar, yüz koruyucu da kullanacak.