MAHMUT ÖZAY

'Sosyal hizmet eğitim standartlarına uymayan açık ve uzaktan eğitim uygulamalarına son verilmeli' diyen Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) uzun süredir itirazları dile getiriyor. Sorularımızı cevaplayan SHUDER Genel Başkanı Fikri Akbin “Üniversite mezunları mevcut ihtiyacı zaten karşılıyor, bu sistemle yeni işsizler doğuyor” dedi.

ÇOK ŞİKÂYET ALIYORUZ
“Kendine özgü yapısı gereği sosyal hizmet eğitimi açıktan ya da uzaktan eğitimle verilebilecek bir eğitim değildir” diyen Fikri Akbin şunları söyledi: Ne var ki, ülkemizde 2011 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık öğretim fakültesi, 2015 yılında Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi, aynı yıl İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde (lisans tamamlama) ve bu yıl Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Fakültesinde sosyal hizmet sosyal hizmet lisans programları açıldı. Açık öğretim verilerine bakıldığında, sosyal hizmet için dokuz yıl içinde toplam 20.461 kontenjan ayrılmış.
Açık Öğretim Fakültesi bünyelerinde yürütülen sosyal hizmet lisans programlarına yönelik olarak meslek kuruluşlarımıza sürekli şikâyetler gelmekte, konu üzerine yapılan bilimsel çalışmalarda pek çok olumsuzluk ve tepki dile getirilmekte. Odağında insan olan uygulamalı bir meslekte yetkinlik açık ve uzaktan öğretimle kazandırılamaz.

ÖĞRENCİ ALMADAN KAPANMALI
Uygulamaya dayalı (tıp, hemşirelik, psikoloji, vb.) diğer mesleklerde olduğu gibi sosyal hizmet eğitimi de salt kitaptan veya hazır ders notlarından bilgi edinerek öğrenilemez. Sosyal hizmetin, uygulamalı bir disiplin olma vasfının da göz önünde bulundurularak Açık Öğretim ve Uzaktan Eğitim Fakülteleri içinde yer alan Lisans programlarının bir daha öğrenci almamak üzere kapatılması topluma nitelikli hizmet sağlanması yönünde de çok önem taşımakta.
Sayısal verilere bakıldığında yüz yüze eğitim veren üniversitelerden mezun sosyal hizmet uzmanlarının ihtiyacı karşılayacak sayıda olduğu görülmekte. Hatta nitelikli bir eğitim sürecinden geçen meslektaşlarımız ciddi bir istihdam problemiyle de karşı karşıya. Uygulama ağırlıklı sosyal hizmet eğitiminin açık ve uzaktan eğitimle verilmesine ihtiyaç olmadığı gibi kamu yararının bulunmadığı da ortada.