Buna göre, fiyatlar 30 farklı bitki çeşidi için 19 lira-428 lira arasında değişecek. Bin metreküp su ücreti, 26 lira-136 lira arasında olacak. İşletme ve bakım ücreti, her bitkinin sene içindeki yetişme süresine göre tespit edilecek. Bu sebeple bir sene zarfında aynı parsele, biri kalktıktan sonra yenisi ekildiğinde bu bitkilerin her biri için ayrı ayrı işletme ve bakım ücreti uygulanacak. Senelik işletme ve bakım ücretleri, sulama sayısına bakılmaksızın, sulanan veya tahliye tesisinden faydalanan parsel sahibinden, kiracı veya ortakçıdan alınacak. Damlama sulama sisteminde yüzde 50 indirim uygulanacak.