Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Yönetmeliği’nde değişiklik öngören taslağa göre, atıklar, bakanlıktan geçici faaliyet belgesi veya çevre lisansı almış atık işleme tesislerinde işlenecek. Ayrıca, zincir marketler ile 400 metrekare ve üzeri kapalı alana sahip satış noktaları, tüketiciler tarafından getirilen tehlikesiz nitelikteki kâğıt, cam, metal, plastik ile pil, elektrikli küçük ev aletlerinin ayrı olarak biriktirilmesi için rahatlıkla görülebilecek ve erişilebilecek yerlerde toplama noktaları oluşturmakla yükümlü olacak.

Temel seviyede sıfır atık belgesine sahip yerlerden; il belediyeleri ve nüfusu 50 binin üzerindeki ilçe belediyeleri, organize sanayi bölgeleri, alışveriş merkezleri, havalimanları, tren ve otobüs terminalleri, limanlar, 50 oda ve üstü konaklama kapasiteli işletmeler ile üniversiteler; gümüş, altın veya platin sıfır atık belgesini almakla yükümlü olacak. Yükümlülüğü bulunan söz konusu yerler, temel seviyedeki sıfır atık belgesinin alınmasını takip eden 12 aylık süre sonunda gümüş, altın veya platin sıfır atık belgesi için müracaat edecek. Temel seviyede sıfır atık belgesine sahip diğer yerler ise talep etmeleri hâlinde gümüş, altın ve platin sıfır atık belgesi için başvuruda bulunabilecek. Öte yandan, sıfır atık yönetim sistemi dâhilinde yerleştirilen biriktirme ekipmanlarında ve taşıma araçlarında sıfır atık logosu kullanılacak.

BİLDİRME SIKLIĞI BİRE DÜŞECEK
Yeni düzenleme kabul görürse sıfır atık yönetim sistemini kuran iş yerleri, oluşan ve ayrı biriktirilen tüm atıklara ilişkin veriler ile bu atıkların teslim edildiği yerlere ilişkin bilgileri, her yıl ocak ayında Sıfır Atık Bilgi Sistemi üzerinden Bakanlığa bildirecek. Böylece ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa yapılan bildirim, bire inmiş olacak.