Şirketlerin geçmiş yıllara ait defter ve belgelerini inceleyen Vergi Dairesi denetmenleri, bir mükelleften önceki yıla ait defter ve belgeleri talep etti. Defalarca istenilmesine rağmen defterleri yetkililere teslim etmeyen vergi mükellefi hakkında, '213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359/a-2 maddesine muhalefet' suçundan Asliye Ceza Mahkemesi’nde defter ve belgeleri gizlediği iddiasıyla dava açıldı.

SEL FELAKETİNİ ÖNE SÜRDÜ

Mahkemede, belgelerin şehirde meydana gelen sel felaketinde suya kapıldığını öne süren sanık mükellef, beraatini talep etti. Mahkeme, sanığın beraatine hükmetti. Karar temyiz edilince devreye Yargıtay 11. Ceza Dairesi girdi. Yüksek Mahkeme; mahkeme kararının bozulmasına hükmetti.

Emsal nitelikteki kararda, "Sanığın ibrazı istenilen defter ve belgelerinin sel sonucunda çamur altında kalarak kullanılamaz hale geldiğini savunması, Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın cevabi yazısı ve eklerinden yaşanan sel felaketi nedeniyle sanığın hasar tespiti yapılmasını istediği anlaşılmış ise de bu konuda herhangi bir tutanak tutulmadığı, ibrazı istenilen defter ve belgelerin zarar görüp görmediğinin anlaşılamadığı ortadadır" denildi.

"BERAATİNE HÜKMEDİLMESİ YASAYA AYKIRIDIR"

"Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denilen karada, "Sanık tarafından o yıla ait defter ve belgelerine ilişkin alınmış zayi belgesinin de bulunmadığı anlaşılmakla sanığın atılı suçtan mahkumiyeti yerine delillerin takdirinde hataya düşülerek beraatine hükmedilmesi yasaya aykırıdır" ifadesi yer aldı.

Yargıtay'dan emsal karar! Sırları kopyalayan işçi şimdi yandı Yargıtay'dan emsal karar! Sırları kopyalayan işçi şimdi yandı İşverene ait sır niteliğindeki bilgileri kendi cep telefonuna indirerek iş yerinin gizlilik ve bilgi güvenliği kurallarına aykırı davrandığı öne sürülen mühendis için Yargıtay'dan emsal nitelikte bir karar çıktı. Yargıtay, sır nitelikteki bilgiyi kopyalayan mühendisin 150 bin lira ceza ödemesi gerektiğine hükmetti.

Yargıtay'dan emsal karar: Boşanma davasını ilk açan taraf kusurlu sayıldı Yargıtay'dan emsal karar: Boşanma davasını ilk açan taraf kusurlu sayıldı Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme; ilk davayı açarak, birlikte yaşamaktan kaçınıp boşanmaya sebep olan eşin kusurlu olduğuna hükmetti.