Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan ve kabul edilen varlıklarını Türk lirasına dönüştüren kurumlara vergi istisnası getiren kanun teklifi ile, geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2021 ve 2022 hesap dönemleri ile2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacak.

KATILIM HESABINDA DEĞERLENDİRİLEN KAZANÇLAR VERGİDEN MUAF OLACAK
Türk Lirası mevduat katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplar ile ilgili olarak; kurumların 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paraları, dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk Lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk Lirası varlığı, bu kapsamda açılan en az üç ay süreli Türk lirası mevduat ve katılım hesaplarında değerlendirmeleri durumunda bazı kazançları Kurumlar Vergisi'nden muaf tutulacak.

TL mevduata dönüşümde kur farkı ve altın kazançlarına kurumlar vergisi istinası geliyor TL mevduata dönüşümde kur farkı ve altın kazançlarına kurumlar vergisi istinası geliyor Hazine ve Maliye Bakanlığı, TL'ye dönüşümün desteklenmesi kapsamına alınan kurumların kur ve altın değerlemesinde oluşan kazanç farklarına kurumlar vergisi istisnası getirecek

'2020 yılı yasa dışı tütün ticareti kaynaklı vergi kaybı yaklaşık 18,2 milyar TL' '2020 yılı yasa dışı tütün ticareti kaynaklı vergi kaybı yaklaşık 18,2 milyar TL' Uzmanlar yasa dışı tütün ticaretinin ekonomiye etkilerini inceledi. Prof. Dr. Oğuz’un çalışmaları, 2020 yılında yasa dışı tütün ticareti kaynaklı vergi kaybının yaklaşık 18,2 milyar TL olarak gerçekleştiğini ortaya koyuyor.