MURAT ÖZTEKİN

Prof. Dr. Şimşirgil, Otağ’ın Timaş Yayınlarından çıkan üçüncü kitabında Cend’den Maveraünnehir’e, Harizm’den Anadolu’ya, hâkimiyetlerini Doğu ile Batı arasında birleştirmiş ilk devlet olan Selçukluları anlatıyor. Şimşirgil, aynı zamanda Selçuklu tahtında dokuz sene kalmasına rağmen Anadolu’nun Müslümanlaşmasını sağlayan efsane Türk komutanı Sultan Alpaslan’ı ele alıyor. Kitapta, Sultan Alpaslan’ın nasıl vefat ettiği, pek bilinmeyen manevi ciheti ve Nizamülmülk hakkında bilinmeyenlere cevap aranıyor.