MURAT ÖZTEKİN

Eserde, 19 ve 20 asır Osmanlısında yaşanmaya başlayan çözümsüzlüklerin bir neticesi olarak, eşkıyalık hareketlerinin yaygınlaştığı anlatılıyor. Eşkıyalığın, Ege’de ortaya çıkmasının tesadüfi olmadığının savunulduğu kitapta, bölgenin sosyal katmanlar arasında eşitsizliğin fazla belirginleşmiş olması buna delil olarak sunuluyor.