MURAT ÖZTEKİN

Asım Öz’ün editörlüğünde hazırlanan “Kemal Tahir Kitabı: Bir Aydın Üç Dönem” isimli eser, 48 yazarın makalelerinden meydana geliyor. Zeytinburnu Belediyesince neşredilen kitap; Kurtuluş Kayalı, Ezel Erverdi, Ercan Kesal ve Abdullah Uçman gibi farklı ideolojik çevrelerden isimlerin yazılarını bir araya getiriyor.

FİKİR VE EDEBİYAT BİRLİKTE
Bazılarınca “20. asrın en büyük Türk romancısı” olarak kabul edilen, ancak bir kesim tarafından edebiyat sahasının dışında görülen yazarın fikir dünyasının derinlikleri, tarihe bakışı ve kaleme aldığı türler, kitapta başlıklar altında işleniyor. Sosyalist bir dünya görüşünden gelen Kemal Tahir’in, Osmanlıyı yok sayan tarih anlayışına karşı kaleme aldığı romanlarında, maziye nötr bir bakış sunması da eserde ele alınıyor. Cumhuriyetin yanlışlarıyla hesaplaşan Tahir’in romancı kimliği ile fikir adamlığı yönünün atbaşı gittiği, kitapta vurgulanıyor. Yedi ana bölümden oluşan kitapta, yazarın sinema çalışmaları da titizlikle inceleniyor.