Peygamber Efendimizin Berat Gecesi okuduğu dua! Berat Kandili ibadetleri nelerdir?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Peygamber Efendimizin Berat Gecesi okuduğu dua! Berat Kandili ibadetleri nelerdir?

Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mübarek Berat Kandili tüm fazileti ve huzuruyla idrak ediliyor. Berat gecesi ibadetler yerine getirilecek, dualar okunacak, namazlar kılınacak. Bu gecenin ganimet bilinmesi, tevbe istigfar edilmesi, kaza namazı kılınması, Kur’an-ı kerim okunması, bilhassa ilim öğrenilmesi tavsiye edilmektedir. Bu gecede merak edilenlerden biri de Peygamber Efendimizin Berat gecesi okuduğu duadır. Peki, Peygamber Efendimiz bu gecede neler yapardı?

Hadis-i şerifte "Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, tövbe, ret olmaz. Fıtır Bayramının ve Kurban Bayramının birinci geceleri, şabanın onbeşinci, Berât gecesi ve Arefe gecesi" buyruluyor.

Üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 15’inci gecesi olan Berat gecesi, Ramazan ayının müjdecisidir. İslam'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma demektir.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN BERAT GECESİ OKUDUĞU DUA

İlmihal kitaplarında Peygamber Efendimiz, “sallallahü aleyhi ve sellem” Berat Gecesi'nde, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını çok okuduğu yazar.

Büyük zatların da Berat gecesinde şöyle de dua ettikleri rivayet edilir:
Ya Rabbî, Kur’an-ı keriminde, ‘Allah, dilediğini siler, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i mahfuz Onun katındadır” buyuruyorsun. Eğer benim ismim saidler [cennetlikler] defterinde ise, orada sabit kıl! İsmim şakiler [cehennemlikler] defterinde ise, ismimi oradan silip, saidler defterine yaz! Ey büyük Allah’ım, kalbleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak sensin. Kalbimi, dininde sabit kıl, dininden döndürme, ayırma!”

Hazret-i Âişe validemiz, “Ya Resulallah, Allahü teâlâ seni günah işlemekten muhafaza buyurduğu hâlde, neden Berat Gecesi'nde çok ibadet ettin?” diye sordu. Buyurdular ki:

“Şükreden kul olmayayım mı? Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir. Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır. Bu gece herkesin rızkı tertip olunur. Bu gece herkesin amelleri Allahü teâlâya arz olunur.” [Gunye]

DUA KİTAPLARINDA BERAT GECESİ İÇİN TAVSİYE EDİLEN DUA

Bu gece, Allahü teâlânın ihsân ettiği bütün ni'metlere şürketmeli, yapılan hatâlar, günahlar için de tevbe istigfâr etmeli, Cehennem ateşinden kurtulmayı istemelidir.

"Yâ Rabbî, bize dünya ve âhıret saâdeti ihsân eyle, bize hidâyet verdikten sonra, kalblerimizi kaydırma." diye duâ etmelidir.

Bu gece şu dua da okunmalıdır: “Bismillâhirrahmanirrahîm. Eûzu biafvike min-ikabike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike. “

Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, sen kendini övdüğün gibisin.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN BERAT KANDİLİ İBADETLERİ

Tefsirlerde Kur’an-ı kerimin, Levh-il-mahfuza bu gece indirildiği bildirilmektedir. Âyet-i kerimede mealen buyuruluyor ki:

“Apaçık olan Kitab’a andolsun ki, biz onu [Kur’anı] mübarek bir gecede indirdik. Elbette biz insanları uyarmaktayız.” [Duhan 2,3]

Şaban ayının on beşinci gecesi olan Berat gecesinde, o senede olacak şeyler, ameller, ömürler, ölüm sebepleri, yükselmeler, alçalmalar, yani her şey Levh-i mahfuzda yazılır.

Şaban ayında niçin çok oruç tuttuğu sorulduğu zaman Resulullah efendimiz buyurdu ki:
“Şaban öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gâfildir. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim.” [Nesaî]

 Bu konudaki hadis-i şeriflerden bazıları şöyledir:

 • Berat gecesi göklerin kapıları açılır, melekler müminlere müjde verir ve ibadete teşvik ederler. [Nesai, Beyheki, A, Münziri]
 • Ramazandan sonra en faziletli oruç, Şaban ayında tutulan oruçtur. [Tirmizî]
 • Şaban ayında üç gün oruç tutana, Hak teâlâ, Cennette bir yer hazırlar. [Ey Oğul İlmihâli]
 • Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib Gecesi, Berat Gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı gecesi. [İbni Asakir]
 • Allahü teâlâ, Şaban ayının 15. gecesinde rahmetiyle tecelli ederek, kendisine şirk koşan ve Müslüman kardeşine kin güdenler hariç, herkesi affeder. [İbni Mace]
 • Şabanın 15. gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin! O gece Allahü teâlâ buyurur ki: “Af isteyen yok mu, affedeyim. Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim. Dertli yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa istesin, vereyim.” Bu hâl, sabaha kadar devam eder. [İbni Mace]
 • Şaban ayının 15. gecesi, rahmet-i ilahi dünyayı kaplar, herkes affolur. Ancak haksız yere müslümanlara düşmanlık besleyen ve Allahü teâlâya ortak koşan mağfiret olunmaz. [Beyheki]
 • Cebrail aleyhisselam gelip, “Kalk, namaz kıl ve dua et! Bu gece Şaban ayının 15. gecesidir” dedi. Bu geceyi ihya edenleri Allahü teâlâ affeder. Yalnız, müşrik, büyücü, falcı, cimri, kinci, müşahin, içkici, faizci ve zaniyi affetmez. [Taberani] (Müşahin, bid’at ehli demektir.
 • Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, reddolmaz. Ramazan ve Kurban bayramının birinci gecesi, Berat ve Arefe gecesi. [İsfehani]
 • Allahü teâlâ Berat gecesinde, kâfirler hariç, müminleri mağfiret eder. Kindarları da, bu huylarını bırakıncaya kadar mağfiret etmez. [Taberani, Beyheki]
 • Allahü teâlâ, Şabanın 15. gecesinde müşrik ve müşahin hariç herkesi affeder. [İbni Mace]
 • Allahü teâlâ, Şabanın yarısının [Berat] gecesinde, dünya semasına tecelli eder. Benikelb kabîlesinin koyunlarının kıllarından daha çok kimsenin günahlarını affeder. [İbni Mace, Tirmizi]
 • Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri. [Deylemi]
 • Allahü teâlâ, Şaban ayının 15. gecesinde rahmetiyle tecelli ederek kendisine şirk koşan ve Müslüman kardeşine kin güdenler hariç herkesi affeder. [İbni Mace]
 • Allahü teâlâ şu dört geceyi hayırla süsler: Kurban Ramazan bayramı gecesi, Arefe gecesi Şabanın yarısının [Berat] gecesi ki, onda eceller, rızıklar yazılır. [Deylemi]
 • Salih akrabayı terk eden, ana babaya asi olan Berat gecesi affa kavuşamaz. [Beyheki]

KORKUMDAN BENZİM SARARIYOR

İbadetlerin sevabına kavuşabilmek için ehl-i sünnet itikadında olmak, haramlardan kaçıp günahlara tevbe etmek, farzları kusursuz yapmaya çalışmak, o ameli ibadet olarak yapmaya niyet etmek şarttır.

Hasan-ı Basri hazretleri, Şabanın 15. günü, sanki mezardan çıkmış gibi, yüzü çok solgun görülürdü. Bu üzüntünün sebebini sorduklarında buyurdu ki:
“İlm-i yakîn ile biliyorum ki, günahım vardır. Günahım affedilmezse, sevaplarım da kabul edilmezse, hâlim nice olur diye korkumdan benzim sararıyor.”

 

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...