Suriye'nin başkenti Şam'da sürgün olarak yaşayan kanalın sahibi eski Irak milletvekili Mişan El Ceburi, Irak'taki Amerikan güçlerini şiddetle eleştiren televizyonun yayınına, Amerikan askerlerinin bu ayın sonunda Irak'ı terketmesi ve Suriye-Irak ilişkilerinin gelişmesi nedeniyle son verdiklerini söyledi. Ceburi, 2004 yılında kurulan Arrai televizyonunun yayının, bundan sonra Iraklı muhalif kişiler tarafından yapılmasının uygun olmadığını ifade etti. Kendisini Arap milliyetçisi olarak niteleyen Ceburi, ABD'nin Ortadoğu'ya müdahalelerine karşı çıkıyor, Sünni direnişçilerin Irak'taki Amerikan askerlerine karşı olan mücadelesini destekliyordu.