Devlet, dünyada oluşan yüksek fiyatlar ve pandeminin etkisiyle daralan ekonomik hareketliliğe katkı için tedbir alırken, enflasyonla mücadele için de milyarlarca liralık gelirden vazgeçti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ÖTV ve KDV uygulamalarıyla enflasyonla mücadele ederken, yapılan indirim ve fiyat ayarlamaları sonucunda 102,6 milyar liralık kamu gelirinden vazgeçildiğini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Maliyesi Raporu'nda yapılan değerlendirmeye göre, alınan bu tedbirlerde gıda ve temel mal fiyatlarındaki artışların yanı sıra başta petrol olmak üzere, küresel emtia fiyatlarındaki yüksek seyir ve enflasyon beklentilerindeki artış etkili oldu.
Belirlemelere göre ağustos ayında tüketici fiyat endeksi yüzde 19,25 seviyesinde gerçekleşirken, üretici enflasyonu yüzde 45,5 seviyesinde bulunuyor. Hedef ise 2021 sonunda enflasyonun yüzde 16,2 olarak gerçekleşmesi yönünde.

Vergi yapılandırmasında son başvuru tarihi 30 Eylül Vergi yapılandırmasında son başvuru tarihi 30 Eylül Milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi yapılandırmasında son başvuru tarihi 30 Eylül.

DEPOYA 46 MİLYAR LİRA

¥ Raporda yer verilen bilgiye göre sadece 2021 yılı için toplam 46 milyar liralık KDV ve ÖTV gelirinden feragat edileceği tahmini yapılıyor. Eşel-mobil sisteminin Ocak-Ağustos 2021 döneminde enflasyona etkisi eksi 1,42 puan doğrudan, eksi 1,06 puan ise dolaylı olmak üzere toplamda eksi 2,48 puan olarak hesaplandı.

¥ Salgınla mücadele kapsamında belirli sektörlerde geçici vergi indirimleri yapılması fiyat düzeyini de aşağı yönlü etkilerken, bu düzenlemelerle 2021 yılının 9 ayı için toplam 25,2 milyar lira vergi gelirinden vazgeçilecek.

¥ İş yeri kiraları üzerindeki gelir vergisi stopaj oranının yüzde 20'den yüzde 10'a indirilmesi 3,6 milyar lira gelir kaybı oluşturdu.

¥ Tütün mamullerinde uygulanan ÖTV nispi vergi oranı yüzde 67'den yüzde 63'e indirildi ve oranlar artırılmadı. Bu uygulamalar ile 2021 yılı için sigarada 8,8 milyar lira, alkollü içeceklerde 2 milyar lira KDV ve ÖTV nedeniyle gelir kaybı olacak.

¥ Motorlu araçlarda ÖTV matrah eşiklerinin güncellenmesi ile otomotiv sektöründe fiyatların aşağı yönlü etkilenmesi bekleniyor. Bu düzenlemeyle yılın kalanında yaklaşık 340 milyon lira gelir kaybı oluşacağı tahmin ediliyor.

¥ Türk Lirası yatırımların teşveki için bu tasarruf çeşidindeki gelir vergisi oranlarında da indirim yapılıyor. Bu yolla 9 ayda 17 milyar lira gelirden vazgeçilmiş olacak.

Enflasyon yangını dünyayı sardı Enflasyon yangını dünyayı sardı Tüm dünyada enflasyon yangını devam ediyor. Yılbaşından bu yana ABD’de enflasyon oranı yüzde 1,4’ten 5,4’e yükselerek yüzde 285 artış gösterdi. Bu rakam son 20 yılın en yükseği olarak kayıtlara geçti. Avro Bölgesi’nde ise ocak ayından bu yana enflasyon oranı yüzde 233 arttı. Almanya, Fransa ve İtalya’da da tarihî rekorlar kırılıyor. Global piyasalarda yaşanan enflasyonist ortamdan Türkiye de etkilendi. Ancak Türkiye’de ocak ayında 15,6 olan enflasyon oranı, ağustosta sadece yüzde 23 artarak 19,25’e geldi.